Administrator
Odsłony: 3769

ArcheologSliwin mini

Dzięki badaniom przeprowadzonym w 2009 r., ustalono iż znajdowała się tutaj wielokulturowa osada otwarta. Odnalezienie: 144 ułamków ceramiki, 8 ułamków przedmiotów szklanych, 4 bryłek polepy, 2 brył żużla żelaznego i 1 fragmentu przedmiotu żelaznego, poświadcza istnienie tutaj osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów, a także wczesnego i późnego średniowiecza. W maju 1933 r. na skraju żwirowni w Śliwinie pracujący pługiem rolnik natrafił na niespotykane znalezisko.
Mniej więcej na głębokości jednego metra odkrył kamienną skrzynię zawierającą ludzkie szczątki, przy których znajdowały się różne wytwory rąk ludzkich. Były to: topór z brązu o lekko zaznaczonych krawędziach; niewielkie ostrze sztyletu wykonane z brązu oraz wąski spiralny kolczyk wykonany ze złotej taśmy.